Ивомир Асси

About: Ивомир Асси

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 7+
  • Specialist in : QA Automation
Topics Handling
Course Name Lesson Name Complexity Length
Python UI Automation with Sikuli Практическа работилница - from Zero to Hero 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Изграждане на QA процес 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Практическа работилница - работа с framework 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Основи на тестовият framework 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Практическа работилница - explore the power of Sikuli 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Advanced Sikuli 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Основи на Sikuli 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Системи за контрол на версиите и работа с конзолата 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Упражнение по материала до момента 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Обекти и Класове 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Файлове, директории и обработка на изключения 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Работа с колекции, дата и час 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Функции(Functions, Methods) 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Цикли(Loops) 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Променливи и условни конструкции 180 mins
Python UI Automation with Sikuli Програмният език Python 180 mins
  • Има дългогодишен опит в автоматизираното тестване на Web, Desktop, Mobile приложения на Windows, Mac, Linux.
  •  Интересува от автоматизация на всичко, което може да бъде автоматизирано.
  •  Магистърска степен – Специалност “Топлотехника” в ТУ-София

Води:

Курс по Python UI Automation with Sikuli