Ивомир Асси

About: Ивомир Асси

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 7+
  • Specialist in : QA Automation
  • Има дългогодишен опит в автоматизираното тестване на Web, Desktop, Mobile приложения на Windows, Mac, Linux.
  •  Интересува от автоматизация на всичко, което може да бъде автоматизирано.
  •  Магистърска степен – Специалност “Топлотехника” в ТУ-София

Води:

Курс по Python UI Automation with Sikuli