Христо Топузов

About: Христо Топузов

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 5+ години
  • Specialist in : DBA, SQL Server
  • Бакалавърска степен – Специалност „Приложна математика“ към Факултета по Математика и Информатика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • 5+ години опит като DBA и DB Dev
  • Участвал в изграждането на DataWarehouse ситеми и поддръжката на OLTP бази.
  • Работил в компании като: Adastra, OrderDynamics, Blizoo.
  • SQL Server trainer at BlizooAcademy.
  • Сертификации: “SQL Server Performance Tuning and Optimization”, “Mastering SQL Server for Database Developers”

Води:

Курс по Релационни Бази от Данни (Основно ниво) Курс по Релационни Бази от Данни (Advanced ниво) Модул Бази от Данни в курс QA Complete