Христо Топузов

About: Христо Топузов

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 5+ години
  • Specialist in : DBA, SQL Server
Topics Handling
Course Name Lesson Name Complexity Length
Business Intelligence (BI) Финален тест 180 mins
Business Intelligence (BI) Data Engineering - концепция 180 mins
Business Intelligence (BI) Практическа лекция 180 mins
Business Intelligence (BI) Създаване на репорти с помощта на BUSINESS INTELLIGENCE инструменти 180 mins
Business Intelligence (BI) Създаване на OLAP кубове 180 mins
Business Intelligence (BI) Извличане, трансформиране и записване на данни (ETL процес) 180 mins
Business Intelligence (BI) Оптимизиране на производителността на системата и изграждане на по - ефективни репорти 180 mins
Business Intelligence (BI) Контрол върху конкурентни операции при изграждането на BUSINESS INTELLIGENCE решения 180 mins
Business Intelligence (BI) Основни обекти, които спомагат BUSINESS INTELLIGENCE процесът (изглед, тригери, запазени процедури) 180 mins
Business Intelligence (BI) BI и DWH концепция 180 mins
Business Intelligence (BI) Практическа лекция 180 mins
Business Intelligence (BI) Основни начини за четене на данните (Репорти на най-ниско ниво) 180 mins
Business Intelligence (BI) Концепции при изграждането на базите данни 180 mins
Business Intelligence (BI) Встъпителна лекция, основни понятия и подготвяне на среда необходима за курса 180 mins
  • Бакалавърска степен – Специалност „Приложна математика“ към Факултета по Математика и Информатика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • 5+ години опит като DBA и DB Dev
  • Участвал в изграждането на DataWarehouse ситеми и поддръжката на OLTP бази.
  • Работил в компании като: Adastra, OrderDynamics, Blizoo.
  • SQL Server trainer at BlizooAcademy.
  • Сертификации: “SQL Server Performance Tuning and Optimization”, “Mastering SQL Server for Database Developers”

Води:

Курс по Релационни Бази от Данни (Основно ниво) Курс по Релационни Бази от Данни (Advanced ниво) Модул Бази от Данни в курс QA Complete