Стилиян Иванов

About: Стилиян Иванов

 • Role : Лектор
 • Website :
 • Experience : 5+ години
 • Specialist in : Front end и Back end разработка
 • Бакалавърска степен по Информатика – към департамент Информатика на Нов български университет – София.
 • 5 години професионален опит в софтуерната разработка.
 • Към момента Senior Web Developer в Post Planner Inc.
  • Facebook и Twitter интеграция.
  • Front end и Back end разработка.
 • Опит със застрахователен софтуер и междуплатформена интеграция – CSC Bulgaria.
 • Опит с уеб реклама и banner rotation системи – UserMedia Ltd.
 • Интереси в разработката на крос платформени приложения за мобилни устройства посредством PhoneGap и AppGyver Steroids
 • Сертифициран в Agile методологии за разработка – Scrum Alliance Certified ScrumMaster
 • Допълнителни интереси в мрежовите технологии.
  • Cisco CCNA сертифициран
  • Cisco CCNA Security сертифициран

Води:

Модул Java в курс QA Complete