Пламен Терзиев

About: Пламен Терзиев

 • Role : Лектор
 • Website :
 • Experience : 8+ години
 • Specialist in : C/C++, Objective-C, Java, OpenGL, iOS
 • Магистърска степен по „Компютърна графика“ към Факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
 • Бакалавърска степен по „Компютърни науки“ към Факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
 • 8+ години професионален опит в софтуерната разработка
 • Опит с програмиране на C/C++, Objective-C, Java, OpenGL
 • Познания за алгоритми и структури от данни
 • Участвал в разработването на 3D MMORPG игра на С++ и OpenGL (Earthrise) и различни 3D десктоп приложения
 • Опит със създаването на мобилни приложения за iOS и добавянето им в App Storeю
 • Текуща позиция като iOS програмист в Droxic

Води:

Разработване на мобилни приложения за iOS Курс по Програмиране с Java (Основно ниво) Курс по Програмиране с Java (Advanced ниво)