Петър Манолов

About: Петър Манолов

 • Role : Лектор
 • Website :
 • Experience : 7+ години
 • Specialist in : JAVA, .NET, SQL, UML, JavaScript, CSS, SchellScripting, MSBuild
 • Магистърска степен – Специалност „Инжeнерна Информатика“ към Френският Факултет по Електроинжинерство на Техническият университет София
 • Повече от 6 години опит в света на информационните технологии включващ създаването на среди за разработка, CRM системи, както и Е-Commerce системи
 • Текуща позиция като Senior E-Commerce Engineer в Javelin Group
 • Опит в създавaнето на различни приложения използвайки най–новите технологии от света на JAVA и .NET:
  • Развойна среда за COBOL използвайки Eclipse RCP
  • CRM система за водеща немска автомобилна компания
  • CRM система за водеща френска банка
  • Различни е-commerce системи използвайки както JAVA така и C
 • Практически опит със всички съпътстващи технологии които се срещат в разработката на Enterprise приложения, като SQL, UML, JavaScript, CSS, SchellScripting, MSBuild и други

Води:

Курс по Програмиране с Java (Основно ниво) Курс по Програмиране с Java (Advanced ниво)