Никола Вълчанов

About: Никола Вълчанов

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 10+
  • Specialist in : C# и Microsoft.NET

• Доктор по Информатика – Докторска програма “Информатика” към Факултета по Математика и Информатика на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” • Към момента главен асистент в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” • 8 години професионален опит в софтуерната разработка • Team Lead към Apt Systems Ltd. (ASP.NET MVC4, jQuery, ADO.NET) • Project Manager към eRegistry Ltd. (ASP.NET MVC2, jQuery, nHibernate) • Senior Developer към Apt Systems Ltd. (ASP.NET Webforms, Winforms, ADO.NET, Windows Mobile 6.5) • Developer KODAR Ltd • Опит в разработването на мащабни системи с възможност за хоризонтален и вертикален scaling • Опит в подготвянето и провеждането на курсове по програмиране към Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” (Основи на C#, C# и ADO.NET, Въведение в ASP.NET MVC 4, XML и инструменти за работа с XML в .NET, Разпределени приложения) • Участник в национални студентски отборни състезания по Програмиране • Участник в регионално ACM състезание по програмиране за страните от източна Европа гр. Букурещ (14-17.10.2004)

Води:

Курс по C# и Microsoft.NET