Найден Гочев

About: Найден Гочев

 • Магистър “Софтуерни технологии” в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарскй”
 • Повече от 10 години в сферата на IT и разработката на софтуер.
 • Работил в множество компании за outsourcing и такива, които разработват собствен продукт, като част от тях са – ISY Intellect, ProxiAD, Insight Technologies, Unic AG, Phamola, Telerik.
 • Опит с JavaSE, JavaEE, Spring, Hibernate, Struts, JSF, EJB, JPA, Hibernate, GWT, Maven, Ant и т.н.
 • Участвал в множесто лекции и обучения:
  • Open Fest Plovdiv back in 2006, лекция: “What you can do with Java Swing/JOGL/Java2D”
  • Работил като хоноруван преподавател във Пловдивски Университет от 2006 до 2008 и водил курсове “Introduction to Java programming” и “Java web services and EJBs”
  • Преподавател в различни академични структури по Java, Introduction to Java, Java EE
  • Участвал в множество лекции на Bulgarian Java User Group (java-bg.org) като например “What’s new In Java 7. Java FX 2.0, Java EE 6″ през 2011.
  • Участвал в множесто фирмени обучения “in-house” за различни софтуерни компании
 • Към момента работи, като независим разработчик на софтуер и фрийлансър.

Води:

Курс по Програмиране с Java (Основно ниво) Курс по Програмиране с Java (Advanced ниво)