Милен Страхински

About: Милен Страхински

 • Role : Лектор & Co-Founder
 • Website :
 • Experience : 10+ години
 • Specialist in : QA Automation
 • Бакалавърска степен – Специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
 • Повече от 7 години професионален опит в софтуерния сектор включващи – Софтуерно тестване, Техническа поддръжка, Системна администрация и Уеб програмиране
 • Senior QA & Automation Engineer към момента в Demandware E-Commerce Platform
 • Опит в тестването, създаването и администрирането на различна гама от големи интернационални проекти включващи:
  • платформа за администриране на мрежа от мултинационални онлайн казина
  • един от световно известните уеб хостинг доставчици
  • създаване и тестване и поддържане на сайтове за марки грандове в United Kingdom като – House Of Fraser, ASDA, Clarins
  • тестване и създаване на система за обработка на онлайн поръчки, като част от огромна платформа за разработване на e-Commerce уеб сайтове
 • Опит в обучение на български софтуерни компании за имплементирането на инструменти за автоматизиране на тестването и обучение на хора в дебрите на техническата поддръжка под Linux и начин на комуникация с клиенти

Води:

Курс по Автоматизирано Тестване (Automation QA курс)