Милен Страхински

About: Милен Страхински

 • Role : Лектор & Co-Founder
 • Website :
 • Experience : 10+ години
 • Specialist in : QA Automation
Topics Handling
Course Name Lesson Name Complexity Length
Автоматизирано Тестване Selenium API - Part 2 180 mins
Автоматизирано Тестване Цялостен пример на нещата досега 180 mins
Автоматизирано Тестване Exceptions 180 mins
Автоматизирано Тестване Generic Types, Collections and Maps 180 mins
Автоматизирано Тестване Системи за контрол на версиите 180 mins
Автоматизирано Тестване Data-Driven Testing & Behavior-Driven Development(Testing) 180 mins
Автоматизирано Тестване Design Patterns 180 mins
Автоматизирано Тестване Контрол над тест цикъла 180 mins
Автоматизирано Тестване Selenium API - Part 1 180 mins
Автоматизирано Тестване Maven 180 mins
Автоматизирано Тестване Локатори 180 mins
Автоматизирано Тестване Polymorphism (Object Oriented Principles) 180 mins
Автоматизирано Тестване Abstraction (Object Oriented Principles) 180 mins
Автоматизирано Тестване Encapsulation (Object Oriented Principles) 180 mins
Автоматизирано Тестване Inheritance (Object Oriented Principles) 180 mins
Автоматизирано Тестване String and Arrays 180 mins
Автоматизирано Тестване Конструктори (Constructors) и още от методи 180 mins
Автоматизирано Тестване Класове, методи и полета 180 mins
Автоматизирано Тестване Цикли (Loops) 180 mins
Автоматизирано Тестване Програмният език Java 180 mins
 • Бакалавърска степен – Специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
 • Повече от 7 години професионален опит в софтуерния сектор включващи – Софтуерно тестване, Техническа поддръжка, Системна администрация и Уеб програмиране
 • Senior QA & Automation Engineer към момента в Demandware E-Commerce Platform
 • Опит в тестването, създаването и администрирането на различна гама от големи интернационални проекти включващи:
  • платформа за администриране на мрежа от мултинационални онлайн казина
  • един от световно известните уеб хостинг доставчици
  • създаване и тестване и поддържане на сайтове за марки грандове в United Kingdom като – House Of Fraser, ASDA, Clarins
  • тестване и създаване на система за обработка на онлайн поръчки, като част от огромна платформа за разработване на e-Commerce уеб сайтове
 • Опит в обучение на български софтуерни компании за имплементирането на инструменти за автоматизиране на тестването и обучение на хора в дебрите на техническата поддръжка под Linux и начин на комуникация с клиенти

Води:

Курс по Автоматизирано Тестване (Automation QA курс)