Милен Пенчев

About: Милен Пенчев

 • Role : Лектор
 • Website :
 • Experience : 8+ години
 • Specialist in : Java SE/EE, Ruby, HTML, JavaScript, Flex, JSF, Intershop
 • Магистърска степен – Специалност “Компютърни системи и технологии” в Технически университет – София
 • Certified Java SE 5 Programmer
 • Повече от 8 години опит в света на информационните технологии, особено в сферата на уеб приложенията
 • Понастоящем, работи като Team Lead в Develop Soft
 • Повече от 4 години работа по проекти за IBM и VMWare
 • Почти 3 години работа по разнообразни ecommerce системи използвайки Java-базирани платформи
 • Повече от година работа по проект за кол център
 • Опит с разнообразни технологии като Java SE/EE, Ruby, HTML, JavaScript, Flex, JSF, Intershop и други

Води:

Курс по Програмиране с Java (Основно ниво) Курс по Програмиране с Java (Advanced ниво)