Илиян Станков

About: Илиян Станков

 • Role : Лектор
 • Website :
 • Experience : 4+
 • Specialist in : English for ITs
Topics Handling
Course Name Lesson Name Complexity Length
English for ITs (Основно ниво) Course summary and next steps / Обобщение на курса и следващи стъпки 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Group work / Групова работа 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Group work / Групова работа 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Group work / Групова работа 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Group work / Групова работа 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Talking about the past, present and future / Говорим за миналото, настоящето и бъдещето 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Talking about the present (Present Simple & Continuous) / Говорим за настоящето (Сегашно Просто и Продължително) 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Conversation practice / Упражняваме се да говорим 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Conversation practice / Упражняваме се да говорим 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Talking about the past, present and future / Говорим за миналото, настоящето и бъдещето 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Conversation practice / Упражняваме се да говорим 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Talking about the present (Present Simple & Continuous) / Говорим за настоящето (Сегашно Просто и Продължително) 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Talking about the past, present and future / Говорим за миналото, настоящето и бъдещето 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Talking about the present (Present Simple & Continuous) / Говорим за настоящето (Сегашно Просто и Продължително) 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Events in the past (Past Simple and Present Perfect) / Събития в миналото (Минало Просто и Сегашно Перфектно) 90 mins
English for ITs (Основно ниво) Introduction / Въведение 90 mins
 • 4+ years Specialist in: Efficient learning
 • Има дългогодишен опит в IT сектора. ю
 • Живял и работил в Гърция, Испания и Ирландия.
 • От 4 години развива успешен бизнес с уроци и обучения по английски език.
 • Фокусът му е върху специализиран англйски, предимно за IT професионалисти.
 • Интересува се от науката за ученето. Постоянно се информира за нови методи и стратегии за по-ефективно преподаване.
 • В момента учи Learning Design and Technology в Harvard Extension School.

Води:

Курс – English for ITs