Ивелин Иванов

About: Ивелин Иванов

 • Role : Лектор
 • Website : http://www.silvermotion.net
 • Experience : 9 години
 • Specialist in : Microsoft .NET, WCF, WPF, Windows Forms, ASP.NET, Delphi, SQL Server, Firebird
 • Магистър по “Софтуерни технологии” в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
 • Повече от 9 години професионален опит в разработката на софтуер – с участие във всички сфери в областта – от планирането, архитектурното решение и реализирането до процеса по внедряване на софтуерните системи
 • Главен програмист в Petrotechnical Data Systems
 • Главен програмист и ръководител на екипи в Kodar OOD
 • Участвал в наемането и обучението на младши програмисти Kodar OOD
 • Участва в ръководенето на младши програмисти в Petrotechnical Data Systems
 • Опит в разработката на Desktop, Web, Mobile и Service приложения
 • Технически умения в Microsoft .NET, WCF, WPF, Windows Forms, ASP.NET, Delphi, SQL Server, Firebird и т.н.
 • Съосновател на PostVision и съавтор на SilverMotion (www.silvermotion.net)

Води:

Курс по програмиране с C# и Microsoft .NET