Виктор Даков

About: Виктор Даков

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 8+
  • Specialist in : C#, Algorithms, Functional programming, Javascript
  • Притежава повече от 7 години опит в сферата на програмирането
  • Както и 4+ години опит в преподването
  • Започва да ходи по състезания като ученик. Получил е наградата „Джон Атанасов“ връчена му лично от президента на България.
  • Представял е страната 2 поредни години в Брюксел на престижни научни състезания.
  • Печелил е първо място на „Националната Олимпиада по Информационни Технологии“ (НОИТ).
  • Работил е по много проекти. От малки startup идеи до големи enterprise проекти и компании като Амазон.

Води:

Курс по Algorithms and Data Structures