Виктор Грозев

About: Виктор Грозев

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 7+
  • Specialist in : Софтуерно Тестване
  • Работил за компании, като eBay, SAP, Accenture. Понастоящем работи, като Senior Automation QA за компания от FinTech индустрията.
  • Участвал в тестването на ERP, audit log services, e-commerce, TelCo, Medical и FinTech software и е минал през всички нива – от Trainee Tester до Senior Automation QA, като в момента ръководи екип.

Води:

Курс по Софтуерно Тестване Модул Софтуерно Тестване в курс QA Complete