Веселин Петров

About: Веселин Петров

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 10+
  • Specialist in : QA Automation

• Бакалавърска степен – специалност “Компютърни системи и технологии”. • Занимава се със софтуерно тестване от 2006г. насам. • В момента Lead Automation QA в Прагматик. • Богат опит в тестването на различен тип продукти и услуги. • Сертифициран по ISTQB. • Познания по програмиране със C, Java. • Различен по ниво опит със инструменти за тестване, технологии и т.н. – Selenium WebDriver, Git, Cucumber, JIRA, RESTassured, JSON(path), бази данни, etc.

Води:

Модул Selenium в курс QA Complete