Валентин Христев

About: Валентин Христев

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 10+ години
  • Specialist in : Linux , HP Unix , Mac OS X server, VMware ESX & ESXi , Cisco networking
  • Над 10 г. опит в системна администрация
  • Към момента Senior Cloud Service Engineer работещ за VMware Bulgaria
  • Професионален опит в сферите на Linux , HP Unix , Mac OS X server, VMware ESX & ESXi , Cisco networking
  • Част от HP Global Delivery Center Bulgaria Unix deep technical support екипа който е създал отдела за виртуализация (VMware team) през 2012
  • Дизайн и изграждане на цялостни бизнес решения според изискванията на клиента.
  • Работа по изграждането на проекти с цел: намаляване на разходите на фирмата , увеличаване на производителността на персонала , увеличаване на сигурността на данните, подобряване на качеството и други
  • Изработка на Enterprise фирмени процеси с цел подобряване на работният процес
  • Координиране на изпълнението на сложни оперативни задачи между различни отдели
  • Управление на капацитета за поддръжка и отстраняване на архитектурното проектиране и внедряване на Cloud services към следващо поколение
  • VCP & VCP-Cloud сертифициран

Води:

Курс по Linux Системна Администрация