Валентин Христев

About: Валентин Христев

 • Role : Лектор
 • Website :
 • Experience : 10+ години
 • Specialist in : Linux , HP Unix , Mac OS X server, VMware ESX & ESXi , Cisco networking
 • Над 10 г. опит в системна администрация
 • Към момента Senior Cloud Service Engineer работещ за VMware Bulgaria
 • Професионален опит в сферите на Linux , HP Unix , Mac OS X server, VMware ESX & ESXi , Cisco networking
 • Част от HP Global Delivery Center Bulgaria Unix deep technical support екипа който е създал отдела за виртуализация (VMware team) през 2012
 • Дизайн и изграждане на цялостни бизнес решения според изискванията на клиента.
 • Работа по изграждането на проекти с цел: намаляване на разходите на фирмата , увеличаване на производителността на персонала , увеличаване на сигурността на данните, подобряване на качеството и други
 • Изработка на Enterprise фирмени процеси с цел подобряване на работният процес
 • Координиране на изпълнението на сложни оперативни задачи между различни отдели
 • Управление на капацитета за поддръжка и отстраняване на архитектурното проектиране и внедряване на Cloud services към следващо поколение
 • VCP & VCP-Cloud сертифициран

Води:

Курс по Linux Системна Администрация