Атанас Радков

About: Атанас Радков

  • Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 12+
  • Specialist in : Софтуерно Тестване
  • Магистър Автоматика Информационна и Управляваща Техника в ТУ София
  • Към момента: Software Engineer @Skyscanner
  • Преди това тест инжинер в Skyscanner
  • Занимава се с тестване от 2005

Води:

Курс по Софтуерно Тестване