Александър Карамфилов

About: Александър Карамфилов

 • Role : Лектор & Co-Founder
 • Website : http://qaground.com
 • Experience : 13+ години
 • Specialist in : Софтуерното тестване и QA
Topics Handling
Course Name Lesson Name Complexity Length
Софтуерно Тестване Real Interview & CV Preparation / Реално интервю и подготовка на CV 180 mins
Софтуерно Тестване Test Automation / Тест Автоматизация 180 mins
Софтуерно Тестване Agile Software Development (Scrum) / Гъвкави модели за софтуерна разработка 180 mins
Софтуерно Тестване Domain Testing / Тестване на входа и изхода на една програма 180 mins
Софтуерно Тестване Web Services Testing / Тестване на Уеб Услуги 180 mins
Софтуерно Тестване Testing Real Application / Тестване на реално приложение(игра) 180 mins
Софтуерно Тестване Software Bugs and Bug Tracking / Видове проблеми в софтуера и тяхното менажиране 180 mins
Софтуерно Тестване Test Cases & Test Scenarios / Тест сценарии 180 mins
Софтуерно Тестване Software Testing Fundamentals / Основи на Софтуерното тестване 180 mins
Софтуерно Тестване Introduction / Въведение 180 mins
 • Бакалавърска степен – Специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
 • 13 години професионален опит в софтуерното тестване и QA
 • Senior Test Automation Engineer – SevOne Inc.
 • Full Advanced Level Certification in ISTQB
 • Professional Tester Boot Camp Certification – Construx Software USA (Steve McConnell’s company)
 • Опит в тестване на изключително големи проекти
 • Опит в обучение на български софтуерни компании за имплементирането на инструменти за автоматизиране на тестването(test complete trainings)

Води:

Курс по Софтуерно Тестване