Александър Карамфилов

About: Александър Карамфилов

 • Role : Лектор & Co-Founder
 • Website : http://karamfilov.com
 • Experience : 7+ години
 • Specialist in : софтуерното тестване и QA
Topics Handling
Course Name Lesson Name Complexity Length
Софтуерно Тестване Real Interview & CV Preparation 180 mins
Софтуерно Тестване Test Automation 180 mins
Софтуерно Тестване Agile Software Development (Scrum) 180 mins
Софтуерно Тестване Business Logic Testing & Model-Based Testing 180 mins
Софтуерно Тестване Domain Testing 180 mins
Софтуерно Тестване Web Services Testing 180 mins
Софтуерно Тестване Testing Real Application (Checkpoint 1) 180 mins
Софтуерно Тестване Software Bugs and Bug Tracking 180 mins
Софтуерно Тестване Test Cases & Test Scenarios 180 mins
Софтуерно Тестване Software Testing Fundamentals 180 mins
Софтуерно Тестване Introduction 180 mins
 • Бакалавърска степен – Специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
 • 7 години професионален опит в софтуерното тестване и QA
 • Senior Test Automation Engineer – SevOne Inc.
 • Full Advanced Level Certification in ISTQB
 • Professional Tester Boot Camp Certification – Construx Software USA (Steve McConnell’s company)
 • Опит в тестване на изключително големи проекти
 • Опит в обучение на български софтуерни компании за имплементирането на инструменти за автоматизиране на тестването(test complete trainings)

Води:

Курс по Софтуерно Тестване