График

Предстоящи курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде Детайли
Python UI Automation with Sikuli записване за новите групи Програма
Програмиране с Java
(Advanced ниво)
записване за новите групи Програма
Linux Системна Администрация записване за новите групи  Програма
Програмиране с Java
(Основно ниво)
записване за новите групи Програма
Софтуерно Тестване записване за новите групи Програма
Тестване на Уеб Услуги
(Web Services Testing)
записване за новите групи Програма
Автоматизирано Тестване
(Automation QA курс)
записване за новите групи Програма
Frontend JavaScript записване за новите групи Програма
QA Complete 4 Април 2022г.
(няма свободни места) записване за новите групи
Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 Online Програма
Автoматизирано Тестване на Мобилни Приложения записване за новите групи Програма
Релационни Бази от Данни
записване за новите групи Програма
Penetration Testing and Information Security (Основно ниво) записване за новите групи Програма
Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво) записване за новите групи Програма
DevOps записване за новите групи Програма
Business Intelligence записване за новите групи Програма
Програмиране с Python (Основно ниво) записване за новите групи Програма

 

 

 

 

Стартирали курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде Зала
Софтуерно Тестване 14 Март 2022 г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 Online
QA Complete 23 14 Септември 2021г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
QA Complete 24 11 Януари 2022г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
Автоматизирано Тестване 14 Март 2022 г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:30 Online