График

Предстоящи курсове
Курс   Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде Детайли
English for ITs записване за новите групи Програма
Python UI Automation with Sikuli записване за новите групи Програма
Софтуерно Тестване записване за новите групи Програма
Тестване на Уеб Услуги
(Web Services Testing)
записване за новите групи Програма
Автоматизирано Тестване
(Automation QA курс)
записване за новите групи Програма
QA Complete записване за новите групи Програма
Автoматизирано Тестване на Мобилни Приложения записване за новите групи Програма
Релационни Бази от Данни
23 Април 2024г.
записване
Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online Програма
Penetration Testing and Information Security (Основно ниво) записване за новите групи Програма
Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво) записване за новите групи Програма
DevOps записване за новите групи Програма
Business Intelligence записване за новите групи Програма

 

Стартирали курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде
QA Complete 29 12 Септември 2023г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
Автоматизирано Тестване 11 Март 2024г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:30 Online
QA Complete 30 9 Януари 2024г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
QA Complete 31 12 Март 2024г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online