График

Предстоящи курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде Детайли
Python UI Automation with Sikuli записване за новите групи Програма
Софтуерно Тестване записване за новите групи Програма
Тестване на Уеб Услуги
(Web Services Testing)
записване за новите групи Програма
Автоматизирано Тестване
(Automation QA курс)
записване за новите групи Програма
QA Complete записване за новите групи Програма
Автoматизирано Тестване на Мобилни Приложения записване за новите групи Програма
Релационни Бази от Данни
записване за новите групи Програма
Penetration Testing and Information Security (Основно ниво) записване за новите групи Програма
Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво) записване за новите групи Програма
DevOps записване за новите групи Програма
Business Intelligence записване за новите групи Програма
Стартирали курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде
Софтуерно Тестване 13 Март 2023г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 Online
QA Complete 27 17 Януари 2023г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
QA Complete 28 01 Март 2023г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 Online
Автоматизирано Тестване 21 Март 2023г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:30 Online
DevOps 18 Април 2023г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
Релационни Бази от Данни 25 Април 2023г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online