График

Предстоящи курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде Детайли
Python UI Automation with Sikuli записване за новите групи Програма
Програмиране с Java
(Основно ниво)
записване за новите групи Програма
Софтуерно Тестване записване за новите групи Програма
Тестване на Уеб Услуги
(Web Services Testing)
записване за новите групи Програма
Автоматизирано Тестване
(Automation QA курс)
записване за новите групи Програма
Frontend JavaScript записване за новите групи Програма
QA Complete записване за новите групи Програма
Автoматизирано Тестване на Мобилни Приложения записване за новите групи Програма
Релационни Бази от Данни
записване за новите групи Програма
Penetration Testing and Information Security (Основно ниво) записване за новите групи Програма
Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво) записване за новите групи Програма
DevOps записване за новите групи Програма
Business Intelligence записване за новите групи Програма

 

Стартирали курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде Зала
Софтуерно Тестване 5 Декември 2022г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 Online
QA Complete 26 13 Септември 2022г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
QA Complete 27 17 Януари 2023г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
Автоматизирано Тестване 7 Декември 2022г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:30 Online
Penetration Testing and Information Security (Основно ниво) 14 Януари 2023г. Събота и Неделя 14:00 – 17:00 Online