График

Предстоящи курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Град Детайли
WebDev Complete записване за новите групи София Програма
Програмиране с Java
(Advanced ниво)
записване за новите групи София Програма
Linux Системна Администрация 14 Януари 2019г.
записване
Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 София Програма
Програмиране с Java
(Основно ниво)
15 Януари 2019г.

записване

Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 София Програма
Софтуерно Тестване
(Manual QA курс)
8 Февруари 2019г.

(няма свободни места)
записване за новите групи

Петък и Неделя 19:00 – 22:00 | 17:00 – 20:00 София Програма
Тестване на Уеб Услуги
(Web Services Testing)
записване за новите групи София Програма
Автоматизирано Тестване
(Automation QA курс)
18 Февруари 2019г.

(няма свободни места)

записване за новите групи

 Понеделник и Сряда  19:00 – 22:15 София Програма
C# и Microsoft .NET записване за новите групи  Понеделник и Сряда  19:00 – 22:00 София Програма
Frontend JavaScript Март 2019г.

записване

София Програма
Разработване на мобилни приложения за Android OS записване за новите групи София Програма
QA Complete 8 Януари 2019г.
(няма свободни места)записване за новите групи
Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 София Програма
Изграждане на модерни уеб приложения с
PHP, MySQL и JavaScript
записване за новите групи  София Програма
Автoматизирано Тестване на Мобилни Приложения записване за новите групи София Програма
User Experience Basics записване за новите групи София Програма
Релационни Бази от Данни
(Основно ниво)
записване за новите групи Вторник и Четвъртък  19:00 – 22:00 София Програма
Релационни Бази от Данни
(Advanced ниво)
25 Февруари 2019г.
записване
Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 София Програма
Design Patterns в програмирането записване за новите групи  19:00 – 22:00 София Програма
Penetration Testing and Information Security записване за новите групи  19:00 – 22:00 София Програма

 

Стартирали курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Град Зала
Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript 26 Ноември 2018г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 София London
Автоматизирано Тестване 18 Февруари 2019г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:15 София Amsterdam
Софтуерно Тестване 23 Ноември 2018г. Петък и Неделя Петък 19:00-22:00 Неделя 17:00-20:00 София Amsterdam
QA Complete 14 8 Януари 2019г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 София Amsterdam
QA Complete 13 18 Септември 2018г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 София Paris
Linux Системна Администрация 14 Януари 2019г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:00 София Paris
Програмиране с Java(Основно ниво) 15 Януари 2019г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 София London