Нов курс в портфолиото на Pragmatic – “Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript” стартира на 7 Октомври 2014г.

Нов курс в портфолиото на Pragmatic – “Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript” стартира на 7 Октомври 2014г.

Курсът е предназначен за хора с минимални или никакви познания в сферата на софтуерната web разработка. Целта на курса е да даде детайлни познания по програмиране използвайки езика PHP. Също така ще бъдат представени добри практики за планиране и реализация на софтуер независимо от използваните технологии.

Ще се разгледат в детайли основите на езика PHP, като синтаксис, както и работата с HTML, CSS, Уеб Сървъри, MySQL, Обектно Ориентираното Програмиране(ООП), Unit testing с PHPUnit, MVC архитектурни шаблони, JavaScript и въведение в Web 2.0.

Като резултат се очаква всеки курсист да получи необходимите познания и умения, с които би могъл да потърси работа като Junior PHP програмист. Също така ще Ви даде всички нужни познания за да започнете разработването на динамични web сайтове вкъщи.

Курсът е вместен в 18 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 10 седмици.

Програмата на курса и седмичният график могат да бъдат намерени на следните линкове: Програма и График. Стартираме на 7 Октомври 2014г. За да се запишете за курса, моля използвайте следния линк за детайли относно процедурата по Записване за курс. Очакваме ви!