Facebook Twitter LinkedIn RSS
magnify
Home Uncategorized Нов курс в портфолиото на Pragmatic – “Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript” стартира на 7 Октомври 2014г.
formats

Нов курс в портфолиото на Pragmatic – “Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript” стартира на 7 Октомври 2014г.

senior-php-developerКурсът е предназначен за хора с минимални или никакви познания в сферата на софтуерната web разработка. Целта на курса е да даде детайлни познания по програмиране използвайки езика PHP. Също така ще бъдат представени добри практики за планиране и реализация на софтуер независимо от използваните технологии.

Ще се разгледат в детайли основите на езика PHP, като синтаксис, както и работата с HTML, CSS, Уеб Сървъри, MySQL, Обектно Ориентираното Програмиране(ООП), Unit testing с PHPUnit, MVC архитектурни шаблони, JavaScript и въведение в Web 2.0.

Като резултат се очаква всеки курсист да получи необходимите познания и умения, с които би могъл да потърси работа като Junior PHP програмист. Също така ще Ви даде всички нужни познания за да започнете разработването на динамични web сайтове вкъщи.

Курсът е вместен в 18 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 10 седмици.

Програмата на курса и седмичният график могат да бъдат намерени на следните линкове: Програма и График. Стартираме на 7 Октомври 2014г. За да се запишете за курса, моля използвайте следния линк за детайли относно процедурата по Записване за курс. Очакваме ви!

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
Copyright © Pragmatic LLC: Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни