English for ITs (Основно ниво)

Talking about the past, present and future / Говорим за миналото, настоящето и бъдещето

● Casual chat / Разчупване на леда
● Homework review / Преглед на домашно и въпроси
● Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
● Talking about the past / Говорим за миналото
● Past Simple vs. Present Perfect / Минало Просто и Сегашно Перфектно
● Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
● How to talk about duration? / Как да говорим за продължителност на събития
● How to talk about the future / Как да говорим за бъдещето
● Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
● Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас

Talking about the present (Present Simple & Continuous) / Говорим за настоящето (Сегашно Просто и Продължително) (Prev Lesson)
(Next Lesson) Talking about the present (Present Simple & Continuous) / Говорим за настоящето (Сегашно Просто и Продължително)
Назад към English for ITs (Основно ниво)

Учебна Програма

Teacher
Илиян Станков
Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 4+
  • Specialist in : English for ITs
Read More