Linux Системна Администрация

Stream pipes пренасочване и процеси

  • Файлов дескриптор – STDIN, STDOUT, STDERR
  • Пренасочване на файлов дескриптор
  • Какво е процес
  • Видове процеси – background, foreground, daemons
  • Работа  с процесите
  • Приоритет на процесите – nice renice
Команден ред и управление на файлове (Prev Lesson)
(Next Lesson) Текстообработка и редактори
Назад към Private: Linux Системна Администрация