Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на GraphQL сервизи

  • Преглед на протоколите HTTP 1, HTTP2, HTTP 3
  • Теоретичен преглед на GraphQL архитектура
  • Tестване на реален сървис
  • Обсъждане на въпроси
Тестване на REST сервизи с Postman (Prev Lesson)
(Next Lesson) Тестване на производителността(Performance Testing) – част 1
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)