Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на gRPC сервизи

  • Преглед на протоколите HTTP 1, HTTP2, HTTP 3
  •  

    Теоретичен преглед на gRPC архитектура

  •  

    Изграждане на gRPC client и тестване на реален сървис

  •  

    Обсъжване на въпроси

Тестване на REST сервизи с Postman (Prev Lesson)
(Next Lesson) Тестване на производителността(Performance Testing) – част 1
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)