Софтуерно Тестване

Exploratory Testing – basics

  • What is exploratory testing? / Какво е експлоратори тестване?
  • Differences between the exploratory and scripted approaches. / Разлики между експлоратори и сценарийните подходи.
  • Elements of exploratory testing – context, personas, sessions, test notes / Елементи на експлоратори тестването – контекст, персони, сесии, тестови записки.
  • Practice: Exploring a testing puzzle / Практика: Изследване на тестов пъзел.
Domain Testing / Тестване на входа и изхода на една програма (Prev Lesson)
(Next Lesson) Heuristics and Oracles
Назад към Софтуерно Тестване