English for ITs (Основно ниво)

Events in the past (Past Simple and Present Perfect) / Събития в миналото (Минало Просто и Сегашно Перфектно)

● Casual chat / Разчупване на леда
● How time is treated in English and why we need verb tenses / Как времето се
третира в английския език
● Talking about the past / Говорим за миналото
● When to use Past Simple? / Кога да използваме минало просто
● Past Simple vs. Present Perfect / Минало Просто и Сегашно Перфектно
● Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
● How to talk about things we are still doing / Как да говорим за неща, които все още
правим
● How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
● How to talk about what we will do? / Как да кажем какво ЩЕ правим
● Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
● Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас

Introduction / Въведение (Prev Lesson)
(Next Lesson) Talking about the present (Present Simple & Continuous) / Говорим за настоящето (Сегашно Просто и Продължително)
Назад към English for ITs (Основно ниво)

Учебна Програма

Teacher
Илиян Станков
Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 4+
  • Specialist in : English for ITs
Read More