English for ITs (Основно ниво)

Conversation practice / Упражняваме се да говорим

● Casual chat / Разчупване на леда
● Homework review / Преглед на домашно и въпроси
● Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
● Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
● How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
● How to talk about the future? / Как да говорим за бъдещето
● Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на
конкретна тема)
● Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас

Conversation practice / Упражняваме се да говорим (Prev Lesson)
(Next Lesson) Talking about the present (Present Simple & Continuous) / Говорим за настоящето (Сегашно Просто и Продължително)
Назад към English for ITs (Основно ниво)

Учебна Програма

Teacher
Илиян Станков
Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 4+
  • Specialist in : English for ITs
Read More