Python UI Automation with Sikuli

Advanced Sikuli

  • Работа с региони
  • Работа с функции – nearby(), Left(), Right(), Below(), Above()
  • Работа с еднакви локатори(images) – манипулиране на чекбокси
  • Работа с клипборда, анализиране и верификации на текст от екрана
  • Работа с Shortcuts
  • Извличане на текст от регион
Основи на Sikuli (Prev Lesson)
(Next Lesson) Практическа работилница – explore the power of Sikuli
Назад към Python UI Automation with Sikuli