Linux Системна Администрация

Управление на софтуера и помощни материали

  • DEB базирана система за управление на пакети
  • RPM базирана система за управление на пакети
  • Намиране на помощни материали
Откриване на хардуер и контрол (Prev Lesson)
(Next Lesson) Команден ред и управление на файлове
Назад към Private: Linux Системна Администрация