Софтуерно Тестване

Test Cases & Test Scenarios / Тест сценарии

  • Test cases / Структура на теста
  • Data-driven tests / Тестове с абстракция на данните
  • Test scenarios / Тест сценарии
  • Test design and organization / Дизайн на тестове и организация
  • Test execution / Изпълнение на тестове
  • Test management systems / Менажиране на тестове
  • Create your first tests / Писане на първи тестове
  • Questions / Въпроси
Software Testing Fundamentals / Основи на Софтуерното тестване (Prev Lesson)
(Next Lesson) Software Bugs and Bug Tracking / Видове проблеми в софтуера и тяхното менажиране
Назад към Софтуерно Тестване