Софтуерно Тестване

Real Interview & CV Preparation / Реално интервю и подготовка на CV

  • Real interview for junior tester position (60 min) / Реално интервю за позиция intern/junior tester (60мин)
  • Review of interview questions and hints / Преглед на интервюто.
  • Preparation of CV and Linkedin profile / Подготовка на CV и Linkedin профил на кандидатите.
  • Certificates / Раздаване на сертификати
  • Questions / Въпроси към лекторите
  • Beer / Бира с лекторите на курса (Карамфилов/Славчев) 🙂
Test Automation / Тест Автоматизация (Prev Lesson)
Назад към Софтуерно Тестване