Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на уеб сервизи с Java код – част 1

  • Предимства и недостатъци на автоматизацията на сервизи с код
  • Инсталация и въведение в Eclipse
  • Въведение в Java
  • HTTP заявки с Java код
Тестване на производителността – част 2 (Prev Lesson)
(Next Lesson) Тестване на уеб сервизи с Java код – част 2
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)