Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване с Java

  • Предимства и недостатъци на автоматизацията на сървиси с код
  • Инсталация и въведение в IntelliJ
  • Въведение в Java build системи (Maven, Gradle)
  • Testing frameworks (Junit, TestNG)
  • Java programming basics
Тестване на производителността – част 2 (Prev Lesson)
(Next Lesson) Тестване на уеб сервизи с Java (Rest Assured)
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)