Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на производителността(Performance Testing) – част 1

  • Преглед на популялни инструменти за тестване на производителност
  • Метрики
  • Въведение в JMeter
SoapUI Advanced (Prev Lesson)
(Next Lesson) Тестване на производителността – част 2
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)