Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Тестване на производителността(Performance Testing) – част 1

  • Performance, Load, Stress теоретичен преглед
  • Преглед на популялни инструменти за тестване на производителност
  • Метрики
  • Въведение в Jmeter
Тестване на GraphQL сервизи (Prev Lesson)
(Next Lesson) Тестване на производителността – част 2
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)