Софтуерно Тестване

Mobile Testing

  • Types of mobile apps. Differences. / Типове мобилни приложения. Разлики
  • Mobile device fragmentation and how to deal with it. / Как да подбираме правилно устройства за тестване
  • Debugging tools for mobile apps. / Дебъгинг инструменти за мобилни приложения
  • Testing tips specific for mobile platforms – tools, techniques and heuristics. / Специфични насоки за тестване на мобилни приложения – инструменти, техники и евристики.
  • Practice: Testing on real mobile app – with focus on mobile characteristics.  / Практика: Тестване на реално мобилно приложение – с фокус върху мобилните аспекти.
Documenting Exploratory Testing (Prev Lesson)
(Next Lesson) Non-Functional Testing
Назад към Софтуерно Тестване