Разработване на мобилни приложения за Android OS

Телефония, съобщения, Wi-Fi и Bluetooth

  • Телефония и събщения.
  • Интегриране на телефония и събщения. Практическо приложение.
  • Wi-Fi и Bluetooth.
  • Интегриране на Wi-Fi и Bluetooth. Практическо приложение.
Позициониране и карти (Prev Lesson)
(Next Lesson) Аудио и Видео
Назад към Private: Разработване на мобилни приложения за Android OS