Linux Системна Администрация

Системни записки и администриране на сигурността

  • Системни записки – rsyslog, syslog-ng
  • Отдалечени системни записки
  • Настройка на лимити
  • Проверка на нежелани услуги и портове – unhide, nmap, netstat
  • Сигурност на изпълнение със sudo
Основи на мрежата (Prev Lesson)
(Next Lesson) Наблюдение и отстраняване на неизправности
Назад към Private: Linux Системна Администрация