Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Сигурност

  • Най-често срещани атаки
  • Сигурна комуникация между клиент/сървър
  • Сигурно съхранение на данни
  • Видове XSS атаки и как да се предпазим от тях
  • Предотвратяване на MySQL injection
  • Похвати за защита на сесии
  • Защита от неоторизирано изпълнение на файлове
Бърз курс по Javascript (Prev Lesson)
(Next Lesson) Въведение в Web 2.0
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript