Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Работа с релационни БД

  • Видове engines в МySQL
  • Ползване на индекси
  • Ползване на външни ключове
  • Съединение на данни от различни таблици (JOIN)
  • Агрегационни функции
  • Работа с транзакции
Основи на MySQL (Prev Lesson)
(Next Lesson) Обектно ориентирано програмиране в PHP
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript