C# и Microsoft .NET

Работа с низове, конвертиране на данни от и до низ

  • Класът String и вградена функционалност
  • Escaping в символни низове
  • Класът StringBuilder
  • Преобразуване от низ и до низ
  • Класът CultureInfo и формати при преобразуване от и до низ
Работа с колекции (Prev Lesson)
(Next Lesson) Работа с файлове и потоци
Назад към Private: C# и Microsoft .NET