Софтуерно Тестване

Test Automation / Тест Автоматизация

  • Different types of test automation / Различни видове автоматизация и техните плюсове и минуси
  • Testing frameworks / Разработка на помощна платформа за автоматизация. Време, сложност и възможни проблеми
  • Reporting / Репортване на резултатите от автоматизираните тестове. Логване на детайли.
  • UI and API automation examples / Примери за UI и API автоматизация. Разработка в реално време на няколко теста.
  • BDD frameworks / Езикът Gherkin и BDD реална употреба. Трансформиране на съществуващи тестове към BDD стил.
  • Source Control Management / Менажиране на сорс кода
  • Questions / Въпроси

 

Web Services Testing / Тестване на Уеб Услуги (Prev Lesson)
(Next Lesson) Real Interview & CV Preparation / Реално интервю и подготовка на CV
Назад към Софтуерно Тестване