Python UI Automation with Sikuli

Практическа работилница – from Zero to Hero

  • Ръчно тестване и запознаване с продукт 
  • Вземане на решение какво да се автоматизира първо
  • Правилният подход за създаване на UI map
  • Създаване на първият сет и тестове
  • Тестване и дебъгване при създаването на първите тестове
  • Анализиране нa HTML и Video репорт
  • Оптимизации и поддръжка след създаването на първия тестови сет
  • Създаване на Jenkins сървър
  • Интегриране на framework-a с Jenkins или Task Schedule / Cron
Изграждане на QA процес (Prev Lesson)
Назад към Python UI Automation with Sikuli