Python UI Automation with Sikuli

Практическа работилница – работа с framework

  • Конфигуриране на framework
  • Регулярно(мин. 1 път дневно) стартиране на тестовете
  • Регулярно(мин. 1 път дневно) анализиране
  • Поддръжка
Основи на тестовият framework (Prev Lesson)
(Next Lesson) Изграждане на QA процес
Назад към Python UI Automation with Sikuli