Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)

Практическа лекция (Rest Assured/Selenium/Playwright)

  • Изграждане на хибриден фреймуорк (UI/API)
  • Интеграция с WebDriver тестове
  • Интеграция с Playwright
Тестване на уеб сервизи с Java (Rest Assured) (Prev Lesson)
(Next Lesson) Практическа лекция (Continuous Integration)
Назад към Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)