Разработване на мобилни приложения за Android OS

Подписване и публикуване на приложение

  • Подписване – технология.
  • Подписване – инструменти.
  • Google Play – The Android Market.
  • Публикуване. Практическо приложение.
Аудио и Видео (Prev Lesson)
Назад към Private: Разработване на мобилни приложения за Android OS