Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Подобряване на качеството на приложенията

  • Запознаване с PHPUnit
  • Основни концепции при unit testing
  • Намиране и отстраняване на бъгове ( Използване на XDebug )
  • Намиране и отстрняване на бавни части в приложенията ( Profiling с XDebug )
Добри практики при OOP (Prev Lesson)
(Next Lesson) Въведение в MVC
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript