Автоматизирано Тестване на Мобилни Приложения

Подготовка на средата

  • Настройка на Android SDK
  • Създаване на емулатори
  • Работа с емулатори и реални устройства
  • Разучаване на визуалното дърво на едно приложение
  • IOS екосистема (OSX, Xcode, други инструменти) – теоретична лекция
Въведение в мобилното тестване (Prev Lesson)
(Next Lesson) Подходи за автоматизация и инструменти
Назад към Автоматизирано Тестване на Мобилни Приложения