Linux Системна Администрация

Откриване на хардуер и контрол

  • Как Linux открива хардуерните у-ва
  • Инструменти за откриване и контролиране на хардуера
  • Модули на Ядрото
Стартиране на системата и System V (Prev Lesson)
(Next Lesson) Управление на софтуера и помощни материали
Назад към Private: Linux Системна Администрация