Разработване на мобилни приложения за iOS

Основни елементи на Objective-C

  • Примитивни типове и обекти
  • Оператори, стойности
  • Видимост на променливите (глобална, локална)
  • #import на хедъри
Въведение (Prev Lesson)
(Next Lesson) Цикли и условни оператори
Назад към Private: Разработване на мобилни приложения за iOS

Учебна Програма