Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Основи на PHP

  • Променливи и константи в PHP
  • Аритметични оператори в PHP
  • Работа с числа с плаваща запетая
  • Логически оператори
  • Контрол на изпълнението в PHP ( Условни конструкции, Цикли )
Обзор на екосистема LAMP/WAMP (Prev Lesson)
(Next Lesson) Основи на PHP
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript