Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Основи на PHP

  • Работа със символни низове
  • Разширена обработка на символни низове (sprinf, PCRE)
  • Работа с масиви в PHP
  • Работа с файлове в PHP
Основи на PHP (Prev Lesson)
(Next Lesson) Основи на процедурното програмиране в PHP
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript