Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript

Основи на MySQL

  • Основи на RDBMS и MySQL като такава
  • Преглед на инструменти за работа с MySQL (phpMyAdmin, HeidiSQL, MySQL WorkBench)
  • Архитектура на БД (ERD Diagrams)
  • Създаване на БД и таблици
  • Типове данни в MySQL
  • Съхранение и манипулиране на данни в MySQL
  • Извличане на данни от MySQL
  • PHP Библиотеки за работа с MySQL
Обработка на HTTP Заявки (Prev Lesson)
(Next Lesson) Работа с релационни БД
Назад към Private: Изграждане на модерни уеб приложения с PHP, MySQL и JavaScript