Python UI Automation with Sikuli

Основи на тестовият framework

  • Архитектура на framework-a (UI map, Library, Test set)
  • Стартиране на тестовете (cmd, cron, task schedule, jenkins)
  • Анализиране на резултатите (Html и Video репорт)
  • Поддръжка на тестовият framework и тестовете
Практическа работилница – explore the power of Sikuli (Prev Lesson)
(Next Lesson) Практическа работилница – работа с framework
Назад към Python UI Automation with Sikuli